In de steengroeve Asbeck in Arnsberg Holzen worden door Calcit Edelsplitt hoogwaardige steenslag en funderingsmaterialen uit een karbon gesteente gewonnen. Het mineraal is ongeveer 300 miljoen jaar geleden ontstaan.
De steengroeve heeft van boven naar beneden drie geologische lagen, namelijke plaatkalk, kieselachtige overgangslaag en een kieselkalk.
Deze lagen bestaan over het algemeen uit karbonaten en quarz.

De producten worden toegepast in de weg- en waterbouw alsook de beton- en asfaltindustrie.
De winning vindt volgens de vastgestelde voorschriften en normen plaats.
Een moderne installatie zoals de brekerinstallatie, de transportinstallatie, de doseerinstallatie en het moderne voertuig- en machinepark dragen zorg voor een hoge kwaliteit van de producten.


Steinbruch